Agraïments

 

Especialment a Sergi la meua parella, per actuar de brúixola en els moments de confusió i  per la seua gran paciència.

Als meus pares i germans per aguantar constants absències.

A Eli LLorens per ser la meua font d’inspiració permanent.

A Tera Gomis per il·luminar el meu camí amb les seues valuoses aportacions, revisions i el seu suport desde l’inici de la meua carrera professional.

A Ana Onrubia pel seu suport, per escoltar-me i donar-me ànims.

Al Ballet Anna Mira i tots els membres de Peus Nus pel gran esforç e interés demostrat i aceptar tots el reptes que els propose.

Als meus amics per ser fidels seguidors dels meus espectacles, a les meues alumnes per dipositar la seua confiança i acompanyar-me amb il·lusió en tots els meus projectes, a Hamesha Indian Dance per brindar-me la seua amistat i fer-me sentir part d’un projecte molt especial i a Araceli Aleixandre per introduir-me en el meravellós món de la Dansa Oriental.

 

A tots aquells que d’una manera o altra m’han oferit la seua ajuda, encara que el seu nom no figure de forma explicita en aquestes línies.

 

A eixe ser únic e irremplaçable en la lluita pel meu benestar. Exemple inqüestionable de fortalesa que ha tingut que sortejar tants obstacles... i malgrat tot m'ha impulsat per tal de fer complir el meu somni. Te vull mare.